1. A.IDENTITAS DIRI/KELUARGA

Nama Lengkap         : Drs. Jaghur Stefanus

Tempat/Tgl Lahir      : Manggarai, 16 Agustus 1958

Jenis Kelamin           : Laki-laki

Agama                    : Katolik

Pendidikan Terakhir  : Sarjana

Pekerjaan                : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

                                 Kabupaten Manggarai Timur

Alamat Rumah/no.HP: RT 005/RW 003 Kelurahan Rana Loba,

                                Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur

Alamt Kantor/no. telp: Lehong-Borong

Status Perkawinan    : Kawin

Nama Suami/Istri     : Alexandrina Anggal

Jumlah Anak            : 3 orang

 1. B.RIWAYAT PENDIDIKAN

SD                         : SD Mukun 1, Berijazah Tahun 1973

SLTP/SMP                : SMP Pancasila Borong, Berijazah Tahun 1976

SLTA/SMA               : SMEA Yohanes Berkhmans Ruteng, Berijazah Tahun 1980

PT                          : Universitas Nusa Cendana Kupang, Berijazah Tahun 1986

Pasca Sarjana/S2     :

 1. C.RIWAYAT ORGANISASI
  1. AMPI dari Tahun 1996 s/d –2006
 2. D.RIWAYAT PEKERJAAN
  1. AJUN PKB/BKKBN (1992-2004)
  2. Sekretaris Kecamatan Borong (2004-2006)
  3. Camat Borong (2006-2008)
  4. KAKAN SAT. POL. PP Manggarai Timur (2008-2013)
  5. Kepala Dinas Sosial, Tenga Kerja dan Transmigrasi Manggarai Timur (2013-2015)
  6. Kepala Badan Kepegawean Daerah Manggarai Timur (2015-2018)

                                                                              Borong, 01 Oktober 2019

Hormat saya,

Drs. Jaghur Stefanus